Tuyển dụng vị trí: Nhân viên hỗ trợ nâng cao năng lực công tác xã hội và giám sát ca

Vị trí: Nhân viên hỗ trợ nâng cao năng lực công tác xã hội và giám sát ca

Cơ hội làm việc tại môi trường công tác xã hội chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế, được tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu kiến thức về ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, kỹ năng tham vấn, kỹ năng làm việc với phụ nữ, trẻ em bị bạo lực giới.

Chúng tôi đang tìm kiếm các ứng viên cho vị trí Nhân viên hỗ trợ nâng cao năng lực công tác xã hội và giám sát ca với nội dung sau:

Số lượng tuyển dụng: 01 người.

I- Mô tả công việc:

a) Mô tả tóm tắt công việc và nhiệm vụ chính phải làm:

b) Công tác lập kế hoạch

c) Điều phối, quản lý và triển khai hoạt động

d) Giám sát, đánh giá

e) Báo cáo

II- Các yêu cầu:

1. Phẩm chất:

2. Kỹ năng yêu cầu:

III- Hình thức tuyển dụng:

IV. Quyền lợi được hưởng

IV. Yêu cầu về thời hạn và hồ sơ

Yêu cầu hồ sơ gồm có:


Tin mới hơn
Tin cũ hơn