Tập huấn công tác văn thư lưu trữ và kỹ năng soạn thảo văn bản

Trong hai ngày 15 và 18 tháng 7 năm 2014, Trung tâm Phụ nữ và Phát triển đã tổ chức hai lớp tập huấn “Công tác văn thư lưu trữ và kỹ năng soạn thảo văn bản” với sự tham dự của 50 học viên là cán bộ nhân viên khối văn phòng và phụ trách các tổ dịch vụ.

Tại lớp tập huấn, cán bộ nhân viên được hướng dẫn kiến thức, kỹ năng soạn thảo các loại văn bản hành chính thông thường và kỹ thuật trình bày văn bản nhằm nâng cao chất lượng văn bản, hạn chế tối đa các lỗi thường gặp để xây dựng các văn bản mang tính pháp quy đúng thể thức, đúng qui định, đáp ứng các mục tiêu đề ra.

Về phần tập huấn công tác văn thư, lưu trữ, cán bộ nhân viên Trung tâm đã hiểu được tầm quan trọng của văn thư, lưu trữ, cách thức lưu trữ tài liệu, lập hồ sơ công việc và giao nộp hồ sơ, tài liệu. Việc thực hiện tốt công tác này sẽ hỗ trợ hiệu quả cho mỗi cán bộ, nhân viên trong giải quyết công việc, đảm bảo tính khoa học, hiệu quả trong quản lý điều hành của từng phòng/tổ và toàn Trung tâm.

Kết thúc lớp tập huấn, Ban Giám đốc xác định rõ trách nhiệm của từng cán bộ, nhân viên và các phòng/tổ trong thực hiện công tác soạn thảo văn bản, văn thư lưu trữ và giao nhiệm vụ cho phòng Hành chính - Tổ chức tham mưu xây dựng “Quy định về công tác văn thư, lưu trữ” để ban hành, thực hiện trong toàn Trung tâm.

Trần Lai - HCTC


Tin mới hơn
Tin cũ hơn