Tập huấn Quy chế quản lý và sử dụng tài sản 2014

Ngày 03/9/2014, Trung tâm Phụ nữ và Phát triển tổ chức Tập huấn nội bộ Quy chế quản lý và sử dụng tài sản dưới sự hướng dẫn của đồng chí Phạm Thị Hương Giang – Giám đốc Trung tâm và sự tham gia của 20 học viên là đại diện phụ trách quản lý tài sản của các phòng/tổ.


Lớp tập huấn nhằm phổ biến và hướng dẫn thực hiện các quy định liên quan đến việc quản lý và sử dụng tài sản tại Trung tâm, nhờ đó cán bộ nhân viên hiểu và thực hiện đúng Luật quản lý tài sản, xây dựng nền tảng vững chắc cho công tác quản lý tài sản, góp phần vào việc sử dụng tài sản của Trung tâm tiết kiệm, có hiệu quả.

Trong khuôn khổ buổi tập huấn, cán bộ nhân viên Trung tâm hiểu rõ hơn các kiến thức của công tác quản lý và sử dụng tài sản thông qua các vấn đề chính là Những quy định cụ thể của việc mua sắm và sử dụng tài sản; Quy trình sửa chữa, thanh lý và điều chuyển tài sản; và Quản lý tài sản.

Kim Hồng – TTTT&TV


Tin mới hơn
Tin cũ hơn