Học tập về Di chúc Bác Hồ

Những ngày đầu thu năm nay, cả dân tộc lại được sống trong không khí tự hào kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9. Hướng về quảng trường Ba Đình, ta nhớ không nguôi hình ảnh người Cha già dân tộc. Chính nơi đây, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Cũng chính nơi đây, 45 năm trước Người đi xa để lại cho nhân dân, dân tộc Việt Nam bản Di chúc lịch sử.

Để hiểu và phấn đấu thực hiện những điều Bác căn dặn trước lúc ra đi, sáng ngày 08/10/2014, Trung tâm Phụ nữ và Phát triển đã mời đồng chí Chu Đức Tính, nguyên Giám đốc bảo tàng Hồ Chí Minh đến nói chuyện về Di chúc của Bác Hồ với toàn thể cán bộ nhân viên Trung tâm.

Qua những thông tin vô cùng quý giá về quá trình viết Di chúc của Bác, những tư tưởng lớn lao, lời nhắn nhủ và tình yêu thương bao la của Bác đối với toàn dân, toàn Đảng,  toàn dân tộc, CBNV Trung tâm hiểu thêm về cốt cách, con người vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ đó mỗi người có ý thức hơn về trách nhiệm của mình đối với đơn vị mình công tác cũng như đối với đất nước, dân tộc.

Thủy Nguyễn - TTTT


Tin mới hơn
Tin cũ hơn