THÔNG CÁO BÁO CHÍ: TW HLHPN Việt nam hợp tác với Tây Ban Nha trong phòng, chống mua bán người tại Việt Nam

Hà nội ngày 27/11/ 2014 –Việt Nam với sự trợ giúp của Tây Ban Nha đấu tranh chống lại mua bán người thông qua một chương trình kéo dài trong 7 năm vừa qua đã tập trung vào công tác phòng ngừa và hỗ trợ trực tiếp cho các nạn nhân bị mua bán trở về.

Ước tính, hiện có khoảng 23 triệu người bị mua bán trên toàn thế giới, với trên 1/3 tổng số nạn nhân bị mua bán xuất thân từ, được trung chuyển hoặc bị bán đến khu vực Đông Nam Á.

Tại Việt Nam, mua bán người xuất hiện ở rất nhiều dạng khác nhau: mua bán người trong nội địa, qua biên giới, hoặc giữa các quốc gia, được tổ chức chặt chẽ và thường ở quy mô nhỏ, bằng các cơ chế chính thức, hoặc không chính thức, với các mục đích khác nhau; trong đó bóc lột tình dục, cưỡng bức lao động và cưỡng ép hôn nhân là những mục đích thường gặp nhất.

Với nạn mua bán người, Phụ nữ và trẻ em gái dễ bị tổn thương hơn so với nam giới, do hậu quả của bất bình đẳng giới và không cân bằng về kinh tế và quyền lực. Sự tiếp cận đối với các cơ hội một cách không công bằng cũng đã gạt nhiều phụ nữ ra ngoài lề trong các lĩnh vực giáo dục và việc làm, điều này càng làm tăng thêm sự bất bình đẳng và nghèo đói của nữ giới. Tại Việt Nam, phụ nữ và trẻ em gái thuộc các cộng đồng dân tộc thiểu số là nhóm dễ bị tổn thương hơn đối nạn mua bán người và chiếm một tỷ lệ lớn trong tổng số các nạn nhân bị mua bán.

Vào năm 2007, Tây Ban Nha và TW Hội LHPN Việt Nam, thông qua Trung tâm Phụ nữ và Phát triển đã hợp tác trong một nỗ lực chung nhằm đấu tranh chống lại sự bất bình đẳng giới trong mua bán người, cùng khởi xướng và triển khai Dự án Ngôi nhà bình yên. Sau 7 năm xây dựng và phát triển Ngôi nhà bình yên, mô hình hỗ trợ toàn diện cho các nạn nhân bị mua bán trở về, các kết quả đạt được và những bài học kinh nghiệm rút ra trong quá trình thực hiện dự án sẽ được chia sẻ trong hội nghị tổng kết dự án.

Ngài Alfonso Tena, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Tây Ban Nha tại Việt Nam, trong bài phát biểu của mình tái khẳng định cam kết mạnh mẽ của Tây Ban Nha hỗ trợ cho Việt Nam trong công cuộc đấu tranh chống lại nạn mua bán người, chống lại sự bất bình đẳng giới, vì nữ quyền. Ngài Đại sứ cũng đề cập đến thành tựu chính của dự án đã hỗ trợ cho 300 phụ nữ và trẻ em bị mua bán trở về tại Ngôi nhà Bình yên, trợ giúp cho quá trình hồi phục và hồi gia của họ, và nhấn mạnh ý nghĩa lan tỏa của dự án này do các kiến thức và kinh nghiệm quý báu tích lũy được trong quá trình hoạt động của dự án sẽ được chia sẻ rộng rãi.

Bà Cao Vân, Phó Giám đốc Dự án, trình bày báo cáo về các thành tựu và thách thức trong hành trình 7 năm vừa qua của dự án. Một số thành công chính bao gồm hoạt động hiệu quả của mô hình Ngôi nhà bình yên, hỗ trợ toàn diện cho các nạn nhân bị mua bán trở về, xây dựng được đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp có đủ năng lực cung cấp trợ giúp về tâm lý xã hội theo nhu cầu của mỗi nạn nhân. Ngoài ra, Dự án đã tăng cường phát triển mạng lưới giao chuyển các nạn nhân đến với Ngôi nhà Bình yên, hiện tại Cục CSHS - C45 và các phòng CSHS - PC45 là đối tác lớn nhất trong hệ thống giao chuyển. Trong thời gian qua, 56% nạn nhân bị mua bán trở về được hỗ trợ tại Ngôi nhà bình yên đã được chuyển giao từ C45 và các PC45. Dự án cũng đã đóng góp tích cực vào các hoạt động nâng cao nhận thức về nguyên nhân và hậu quả của mua bán người, và tăng cường kỹ năng sống cho nhóm đối tượng dễ bị tổn thương tại nhiều tỉnh, thành trọng điểm về mua bán người ở Việt Nam.

Hội nghị tổng kết dự án này đánh dấu thời điểm kết thúc sự hỗ trợ về chuyên môn và tài chính của Tây Ban Nha đối với Dự án Ngôi nhà bình yên. Từ nay, Ngôi nhà bình yên sẽ được chuyển giao và chịu sự quản lý hoàn toàn của Trung tâm Phụ nữ và Phát triển. Theo kế hoạch, từ năm 2015, Ngôi nhà Bình yên sẽ được phân bổ ngân sách từ chính phủ để trang trải  cho một phần chi phí vận hành và các dịch vụ của NNBY. Hoạt động gây quỹ cũng đã được phát động thông qua hội nghị tổng kết này để có được nguồn hỗ trợ thêm về tài chính nhằm đảm bảo sự bền vững của mô hình hỗ trợ toàn diện giúp những người tạm trú của NNBY, những phụ nữ và trẻ em là nạn nhân bị mua bán trở về nâng cao quyền năng, trở nên tự chủ, đảm bảo ngăn ngừa để họ không bị trở thành nạn nhân lần thứ hai. Hội nghị cũng đề xuất  tăng cường truyền thông, vận động chính sách để mở rộng mạng lưới dịch vụ trợ giúp, hoàn thiện các quy định, chính sách của chính phủ nhằm kéo dài thời gian hỗ trợ các nạn nhân và đảm bảo chất lượng các dịch vụ trợ giúp của chính phủ.

Sự hỗ trợ của Trung tâm Phụ nữ và Phát triển cho các nạn nhân bị mua bán trở về là hết sức cần thiết và phù hợp, đặc biệt trong bối cảnh hiện nay khi tại Việt Nam chỉ có hai nhà tạm lánh có chức năng cung cấp các dịch vụ hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về. Bà Nguyễn Thị Kim Thúy, Phó Chủ tịch TW HLHPN Việt Nam đã khẳng định sự cam kết mạnh mẽ của TT PN&PT trong việc duy trì và phát huy các thành tựu của Dự án, đặc biệt của Ngôi nhà bình Yên, và sẽ hợp tác chặt chẽ với các bộ, ngành, các tổ chức, và chính quyền các địa phương trong cuộc  đấu tranh của Việt Nam chống lại bạo lực giới nói chung và mua bán người nói riêng.


Tin mới hơn
Tin cũ hơn