Trung tâm Phụ nữ và Phát triển được Hội đồng Kinh tế - Xã hội Liên hợp quốc cấp Quy chế tư vấn đặc biệt

Ngày 21/7/2014, Trung tâm Phụ nữ và Phát triển (Trung tâm) thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (Hội) đã chính thức được Hội đồng Kinh tế - Xã hội Liên hợp quốc (ECOSOC) cấp quy chế tư vấn đặc biệt. Trước đó, hai tổ chức của Việt Nam đã được cấp Quy chế này là Hội Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam (2007) và Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam (2009).

ECOSOC là cơ quan chính điều phối các vấn đề về kinh tế, xã hội và các vấn đề liên quan của 14 cơ quan chuyên môn của Liên hợp quốc, các Ủy ban chức năng và 5 Ủy ban khu vực. ECOSOC đóng vai trò như một diễn đàn trung tâm nhằm thảo luận các vấn đề quốc tế về kinh tế, xã hội và xây dựng các khuyến nghị chính sách cho các nước thành viên và hệ thống Liên hợp quốc.

ECOSOC là cơ quan chính duy nhất của Liên hợp quốc có khuôn khổ chính thức cho sự tham gia của các tổ chức phi chính phủ. Số các tổ chức phi chính phủ được ECOSOC cấp quy chế tư vấn đã tăng nhanh chóng từ con số 41 tổ chức năm 1946 lên 4.000 tổ chức vào năm 2014.

Là đơn vị trực thuộc Hội LHPN Việt Nam – tổ chức đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, Trung tâm hoạt động với sứ mệnh nhằm hỗ trợ sự phát triển và tiến bộ của phụ nữ Việt Nam, đặc biệt là phụ nữ yếu thế/thiệt thòi, thông qua các hoạt động và dịch vụ kinh tế-xã hội và phát triển.

Việc Trung tâm được cấp Quy chế tư vấn của ECOSOC thể hiện nỗ lực hội nhập quốc tế của Trung tâm và của Hội LHPN VN. Đây là cơ hội để Trung tâm và Hội tham dự các sự kiện quốc tế, tham gia ý kiến, đóng góp về mặt chuyên môn, giám sát việc thực hiện các cam kết quốc tế mà Việt Nam tham gia, tạo dựng mạng lưới và vận động hành lang, bày tỏ quan điểm tại các diễn đàn quốc tế nhằm góp phần đảm bảo sự thụ hưởng ngày càng tốt hơn các quyền của người dân Việt Nam, nhất là phụ nữ và trẻ em.

Năm 2015 là năm diễn ra nhiều sự kiện lớn trong nước và quốc tế liên quan tới phụ nữ như 70 năm ngày thành lập Liên hợp quốc, 85 năm ngày thành lập Hội LHPN VN, 15 năm thực hiện Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của Liên hợp quốc và 20 năm thực hiện Cương lĩnh Hành động Bắc Kinh. Đây là dịp để Hội đánh giá, đúc rút kinh nghiệm từ quá trình hội nhập quốc tế, tham gia đóng góp tích cực hơn nữa cho mục tiêu Bình đẳng, Phát triển và Hòa bình của phong trào phụ nữ thế giới và mục tiêu chung của Liên hợp quốc./.

Ban Quốc tế, TW Hội LHPN Việt Nam


Tin mới hơn
Tin cũ hơn