Hội thảo Công tác quản lý tài chính và tài sản của Trung tâm

Chiều ngày 03/7/2015, Trung tâm Phụ nữ và Phát triển tổ chức Hội thảo công tác quản lý tài chính và tài sản cho CBNV. Tham dự hội thảo có 35 đại biểu là Ban Giám đốc, kế toán trưởng và đại diện các phòng tổ Trung tâm.

Hội thảo giúp cho trưởng phòng tổ và các CBNV Trung tâm hiểu rõ và chấp hành tốt hơn chính sách, chế độ hiện hành của Nhà nước về quy định quản lý tài chính và tài sản; đánh giá lại tình hình thực hiện quy chế quản lý tài chính và tài sản của Trung tâm..

Nhìn chung, thời gian qua, các phòng/tổ cơ bản thực hiện đúng nguyên tắc việc quản lý tài chính và sử dụng tài sản tại Trung tâm. Tuy nhiên vẫn còn có một số vướng mắc về các vấn đề như thủ tục thanh toán, trích hoa hồng, thủ tục sửa chữa, quản lý tài sản… Từ thực tế đó, Ban Giám đốc đã cùng thảo luận, thống nhất các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong thời gian tới.

Đây là những nội dung thiết thực, góp phần nâng cao nghiệp vụ trong công tác quản lý tài chính và tài sản cho CBNV Trung tâm. Với những kiến thức được hướng dẫn cùng những thắc mắc được giải đáp từ hội thảo, CBNV sẽ thực hiện tốt hơn nhiệm vụ công tác tác quản lý tài chính, tài sản trong Trung tâm.

Kim Hồng


Tin mới hơn
Tin cũ hơn