DIỄN ĐÀN NGÀY THỨ SÁU: Môi trường an toàn cho trẻ

Chiều ngày 04/11/2016, Trung tâm Phụ nữ và Phát triển (Trung tâm) đã tổ chức Diễn đàn Ngày thứ Sáu với chủ đề “Môi trường an toàn cho trẻ”.


Tham dự Diễn đàn có gần 30 đại biểu là giảng viên khoa công tác xã hội, khoa tâm lý học của một số trường đại học như: Đại học Sư phạm Hà Nội, Học viện Phụ nữ Việt Nam, Đại học Công đoàn, Đại học FPT, Đại học Hòa Bình…, đại diện cơ sở hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực dựa trên cơ sở giới và nhiều cá nhân hoạt động trong lĩnh vực xã hội, hỗ trợ trẻ em. Chị Nguyễn Thị Thúy Hằng, nhân viên công tác xã hội của Ngôi nhà Bình yên hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực gia đình thuộc Trung tâm đã chia sẻ kinh nghiệm cá nhân và bài học thu được từ góc nhìn của Nam Úc về môi trường an toàn cho trẻ.

Môi trường an toàn cho trẻ là môi trường mà ở đó trẻ luôn được sống an toàn, lành mạnh; là môi trường được phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các hành vi xâm hại trẻ em; là môi trường mà ở đó trẻ có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp.Với kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn, chị Hằng đã chia sẻ với Diễn đàn những quan điểm cốt lõi đối với những người làm công tác xã hội, bảo vệ và hỗ trợ trẻ em như:

Là người làm công tác xã hội, chị Hằng cho rằng mọi người cần phải hiểu đầy đủ vai trò, trách nhiệm của mình trong việc báo cáo về các vấn đề của trẻ. Bảo vệ trẻ em phải có một cách tiếp cận toàn diện và là trách nhiệm của cả cộng đồng.

Các đại biểu cũng đã trao đổi và thống nhất những điểm mấu chốt trong công tác bảo vệ và hỗ trợ trẻ, bao gồm:

Có thể nói, diễn đàn đã rất thành công trong chia sẻ những kiến thức chuyên môn,  kinh nghiệm thực tiễn trong công tác bảo vệ và hỗ trợ trẻ em; những góc độ và chỉ số lạm dụng, xâm hại và sao nhãng đối với trẻ, để từ đó mỗi chúng ta, gia đình, nhà trường, các cơ quan, tổ chức và toàn xã hội có những hành động và biện pháp để xây dựng và bảo vệ môi trường an toàn cho trẻ, để trẻ em được phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ, tinh thần, đạo đức và các mối quan hệ xã hội.

Trung tâm Thông tin và Tham vấn cho phụ nữ


Tin mới hơn
Tin cũ hơn