THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN THUÊ TÀI SẢN

Trung tâm Phụ nữ và Phát triển có nhu cầu tìm đơn vị tổ chức đấu giá quyền thuê tài sản được chia làm 05 lô như sau:

1. Tài sản đấu giá: Quyền thuê tài sản tại địa điểm: Trung tâm Phụ nữ và Phát triển; địa chỉ: Số 20 Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Hà Nội, được chia làm 05 lô như sau:

1.1. Lô số 01: Quyền thuê Sân tennis:

- Số lượng: 02 sân.

- Thời gian thuê: 1 năm

- Đơn giá khởi điểm: 30.000.000đ/sân/tháng (Ba mươi triệu đồng trên một sân trên một tháng).

- Tổng giá khởi điểm: 720.000.000 đ (Bảy trăm hai mươi triệu đồng).

1.2. Lô số 02: Quyền thuê làm văn phòng Tầng 3 nhà B: Phòng 306

- Tổng diện tích: 78,5m2

- Thời gian thuê: 1 năm

- Đơn giá khởi điểm: 350.000 đồng/ m2/ tháng (Ba trăm năm mươi nghìn đồng, trên mét vuông, trên một tháng).

- Tổng giá khởi điểm: 329.700.000 đ (Ba trăm hai mươi chín triệu, bảy trăm nghìn đồng)

1.3. Lô số 03: Quyền thuê làm văn phòng Tầng 3 nhà B: Phòng 307

- Diện tích: 90 m2

- Thời gian thuê: 1 năm

- Đơn giá khởi điểm: 350.000 đồng/ m2/ tháng (Ba trăm năm mươi nghìn đồng, trên mét vuông, trên một tháng).

- Tổng giá khởi điểm: 378.000.000 đ (Ba trăm bảy mươi tám triệu đồng)

1.4. Lô số 04: Quyền thuê làm văn phòng Tầng G nhà A: Phòng G1

- Tổng diện tích: 58 m2

- Thời gian thuê: 1 năm

- Đơn giá khởi điểm: 250.000 đồng/ m2/ tháng (Hai trăm năm mươi nghìn đồng, trên mét vuông, trên một tháng).

- Tổng giá khởi điểm: 174.000.000 đ (Một trăm bảy mươi bốn triệu đồng)

1.5. Lô số 05: Quyền thuê làm văn phòng Tầng G nhà A: Phòng G2

- Tổng diện tích: 44 m2

- Thời gian thuê: 1 năm

- Đơn giá khởi điểm: 250.000 đồng/ m2/ tháng (Hai trăm năm mươi nghìn đồng, trên mét vuông, trên một tháng).

- Tổng giá khởi điểm: 132.000.000 đ (Một trăm ba mươi hai triệu đồng) Mức giá trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng.

- Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá:

+ Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ tư pháp công bố (nếu có);

+ Thời gian hoạt động trong lĩnh vực đấu giá: tối thiểu 05 (năm) năm;

+ Có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá, có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả, có thù lao dịch vụ đấu giá và chi phí đấu giá tài sản phù hợp.

+ Số lượng đấu giá có chứng chỉ hành nghề đấu giá viên do Bộ Tư pháp cấp tối thiểu là 08 (tám) người;

+ Kinh nghiệm đấu giá: Có kinh nghiệm trong lĩnh vực bán đấu giá tài sản;

+ Vốn điều lệ: tối thiểu là 05 tỷ đồng.

- Hồ sơ tham gia lựa chọn đơn vị đấu giá: Đơn đăng ký; hồ sơ năng lực.

- Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: Ngày 6/4/2018 (Trong giờ hành chính) tại: Trung tâm Phụ nữ và Phát triển, số 20 Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội

+ Người liên hệ: Chị Lê Thị Giang, số điện thoại 024 37281034


Tin mới hơn
Tin cũ hơn