Hưởng ứng cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật trực tuyến" năm 2018 của Bộ Tư pháp

Căn cứ Công văn số 2132/BTP-PBGDPL ngày 13 tháng 6 năm 2018 của Bộ Tư pháp về việc hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2018. Ngày 20 tháng 6 năm 2018, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã có Công văn số 1758/ĐCT-CSLP về việc hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2018 tới các đơn vị.

Cuộc thi được tổ chức với mục đích cung cấp kiến thức pháp luật cơ bản, kịp thời cập nhật quy định pháp luật mới, bồi dưỡng kỹ năng xử lý tình huống pháp lý, xây dựng, hình thành thói quen chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật trong các tầng lớp nhân dân; nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành và bảo vệ pháp luật; giảm thiểu vi phạm pháp luật; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật.

Dự kiến thời gian thi được tổ chức từ tháng 6 đến tháng 11 năm 2018, chia thành 05 cuộc thi.Thí sinh dự thi sẽ trả lời câu hỏi trắc nghiệm theo phầm mềm bộ câu hỏi (gồm 10 câu hỏi). Mỗi đợt thi có cơ cấu giải thưởng dành cho cá nhân bao gồm 01 giải nhất, 01 giải nhì, 02 giải ba.

Cuộc thi được tổ chức công khai, rộng rãi trên phạm vi cả nước dưới hình thức thi trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp tại địa chỉ: http://pbgdpl.moj.gov.vn/qt/cuocthi/Pages/home.aspx ​

Thí sinh tham gia dự thi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm theo phần mềm bộ đề câu hỏi ( gồm 10 câu hỏi ) được thiết kế sẵn với nhiều cấp độ ( từ dễ đến khó ).


Tin mới hơn
Tin cũ hơn