1. Biên bản giao chuyển nạn nhân(nếu được giao chuyển từ tổ chức khác).
  2. Đơn Đề nghị tiếp nhận (của phòng tham vấn).
  3. Giấy xác nhận thời gian nạn nhân bắt đầu tạm trú tại Ngôi nhà Bình yên.
  4. Thông báo gửi về địa phương (chỉ có trong thủ tục tiếp nhận vào Ngôi nhà Bình yên cho phụ nữ bị bạo lực)
  5. Đơn xin vào tạm trú tại Ngôi nhà Bình yên (nạn nhân viết tay).
  6. Bản photo giấy CMND hoặc hộ chiếu (nếu có).
  7. Các giấy tờ liên quan khác: Biên bản tiếp nhận nạn nhân được trao trả qua biên giới, công văn đề nghị Ngôi nhà Bình yên tiếp nhận nạn nhân, biên bản ghi lời khai, giấy tờ xác minh là nạn nhân,
  8. Biên bản giao chuyển Người tạm trú giữa phòng Tham vấn và Ngôi nhà Bình yên.