Cùng bạn mở ra con đường tương lai

  • PDF.

 

Chương trình Tư vấn Hướng nghiệp cho Học sinh lớp 12A7 trường PTTH Đống Đa - Ngày 28/09/2013