Tình nguyện viên trang trí nội thất (Decor)

Trung tâm Phụ nữ và Phát triển thuộc Hội LHPN Việt Nam có chức năng hỗ trợ sự phát triển toàn diện của phụ nữ, đặc biệt hỗ trợ nhóm phụ nữ yếu thế thiệt thòi, trong đó có phụ nữ và trẻ em là nạn nhân của bạo lực gia đình và bị mua bán trở về. Thực hiện chức năng này, ngày 8/3/2007, Trung tâm Phụ nữ và Phát triển đã thành lập và vận hành 02 Nhà tạm lánh mang tên Ngôi nhà bình yên, cung cấp gói dịch vụ hỗ trợ toàn diện cho phụ nữ và trẻ em là nạn nhân của bạo lực gia đình và bị mua bán trở về (Người tạm trú). Đến nay, Ngôi nhà Bình yên đã đón tiếp hơn 600 phụ nữ vào Ngôi nhà bình yên và đã tham vấn cho hơn 4000 lượt người về các vấn đề liên quan đến Hôn nhân gia đình, quyền phụ nữ, quyền trẻ em, giải quyết bạo lực trên cơ sở Giới.

Qua quá trình họat động, do nhu cầu nâng cấp và cải tiến họat động của Phòng tham vấn của Ngôi nhà Bình yên, Trung tâm Phụ nữ và Phát triển có kế hoạch thành lập Trung tâm thông tin – tư vấn cho phụ nữ. Để hỗ trợ cho các họat động khai trương Trung tâm thông tin – tư vấn cho phụ nữ  nhân dịp kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 được diễn ra hiệu quả và thành công,  Trung tâm có nhu cầu tuyển tình nguyện viên làm việc toàn thời gian/bán thời gian tại Trung tâm từ ngày 12/10/2013 – 30/10/2013, cụ thể như sau.

Vị trí: Tình nguyện viên trang trí nội thất (Decor)

Số lượng: 02 người

Yêu cầu công việc:

Chuyên môn:

Quyền lợi:

Hạn nộp hồ sơ và liên hệ:


Tin mới hơn
Tin cũ hơn