Đồng hành cùng sự phát triển của Phụ nữ

Sơ đồ tổ chức

Sơ đồ tổ chức

Sơ đồ tổ chức

Hiện nay CWD là một đơn vị trực thuộc Hội LHPNVN với hơn 100 cán bộ, viên chức, người lao động làm việc tại Hà Nội, Hải Phòng và Cần Thơ. Ban Giám đốc gồm 4 thành viên, chịu trách nhiệm điều hành các hoạt động của CWD. CWD có 2 cơ sở vật chất khang trang tại Hà Nội và Cần Thơ, đáp ứng đầy đủ các nhu cầu về lưu trú, hội thảo, hội nghị, đào tạo, nâng cao năng lực, trao quyền và hỗ trợ sự phát triển toàn diện của phụ nữ. CWD cũng đã thiết lập 3 Nhà bình yên tại Hà Nội và Cần Thơ (trong đó có 1 nhà cho nạn nhân bị buôn bán).