Đồng hành cùng sự phát triển của Phụ nữ

Giới thiệu chung

Giới thiệu chung

Giới thiệu chung

Trung tâm Phụ nữ và Phát triển (CWD) là đơn vị trực thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (VWU) có chức năng phục vụ các hoạt động chính trị - xã hội của Hội và hỗ trợ sự phát triển toàn diện về năng lực, trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, thể lực và thẩm mỹ của phụ nữ Việt Nam, được phép cung cấp các dịch vụ kinh doanh để có nguồn thu hỗ trợ cho phụ nữ yếu thế.

21

năm hoạt động và phát triển

20173

Số người được tham vấn

26324

Số lượt được tham vấn

1619

Số người tạm trú NBY

1205773

Số khách hàng đã phục vụ

17467

Sự kiện đã tổ chức

hotel/overview_cwd_hotel.jpgGiới thiệu chung