Đồng hành cùng sự phát triển của Phụ nữ

Tầm nhìn

Trở thành tổ chức cung cấp dịch vụ hỗ trợ phát triển tin cậy và chuyên nghiệp nhất ...

Sứ mệnh

Hỗ trợ sự phát triển và nâng cao quyền năng của phụ nữ thông qua các dịch vụ hỗ trợ xã hội...

Giá trị cốt lõi

Hợp tác - Sáng tạo – Chuyên nghiệp và Hiệu quả

20458

Số người được tham vấn

26645

Số lượt được tham vấn

1672

Số người tạm trú NBY

1305149

Số khách hàng đã phục vụ

17884

Sự kiện đã tổ chức

Hoạt động chính

Dịch vụ kinh doanh

Dịch vụ kinh doanh

Tạo nguồn tài chính bền vững từ các dịch vụ kinh doanh cơ sở vật chất như: lưu trú, ăn uống, tổ chức hội thảo – hội nghị; …để trợ giúp phụ nữ và hỗ trợ cộng đồng

Dịch vụ xã hội

Dịch vụ xã hội

Dịch vụ hỗ trợ xã hội toàn diện – trao quyền và nâng cao quyền năng cho phụ nữ, góp phần thực hiện mục tiêu bình đẳng giới

CWD hỗ trợ sự phát triển của phụ nữ bằng cách nâng cao quyền năng cho chị em . CWD đang cung cấp các dịch vụ hỗ trợ xã hội sau:

Ngôi nhà Bình yên

Đào tạo, nâng cao năng lực

Tư vấn, hỗ trợ khởi nghiệp

Hỗ trợ và tư vấn nghề

Hoạt động cộng đồng, thiện nguyện