1. Cung cấp nơi ăn, ở an toàn
  2. Chăm sóc, hỗ trợ y tế, tư vấn tâm lý
  3. Tư vấn tìm hướng giải quyết, hỗ trợ pháp lý
  4. Tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ đào tạo nghề
  5. Tư vấn, hỗ trợ tìm việc làm, hỗ trợ trang thiết bị lập nghiệp ban đầu
  6. Tham gia các hoạt động vui chơi giải trí, nâng cao nhận thức về quyền phụ nữ, quyền trẻ em, kỹ năng sống
  7. Trẻ em được học tại Nhà trẻ hoặc các trường học trên địa bàn NBY
  8. Trợ giúp sau khi rời NBY trong vòng 24 tháng