Đồng hành cùng sự phát triển của Phụ nữ

Gây quỹ vì sự bình yên

Gây quỹ vì sự bình yên

Gây quỹ vì sự bình yên

19.01.2021
CWD tập trung phục vụ, cung cấp dịch vụ hỗ trợ xã hội cho phụ nữ Việt Nam, đặc biệt ưu tiên cán bộ hội, cán bộ lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng, phụ nữ tiêu biểu, phụ nữ yếu thế, phụ nữ bị buôn bán, bạo lực, phụ nữ khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn.
ĐỐI TƯỢNG PHỤC VỤ

CWD tập trung phục vụ, cung cấp dịch vụ hỗ trợ xã hội cho phụ nữ Việt Nam, đặc biệt ưu tiên cán bộ hội, cán bộ lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng, phụ nữ tiêu biểu, phụ nữ yếu thế, phụ nữ bị buôn bán, bạo lực, phụ nữ khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn.

CWD còn cung cấp dịch vụ kinh doanh cho doanh nghiệp, các cá nhân, tổ chức có nhu cầu sử dụng dịch vụ lưu trú, ăn uống, hội thảo, hội nghị.

GÂY QUỸ

CWD thực hiện các kênh gây quỹ sáng tạo, nhân văn và hiệu quả để đa dạng hóa các nguồn tài chính nhằm bù đắp các chi phí hoạt động xã hội; từ đó hỗ trợ được nhiều dịch vụ hơn cho phụ nữ, trẻ em yếu thế (đặc biệt là nhóm phụ nữ, trẻ em bị buôn bán, bạo lực). CWD nhận quyên góp thông qua hình thức:

  • Nhận các vật dụng gia đình, quần áo còn giá trị sử dụng: trước tiên là hỗ trợ cho các hoạt động sinh hoạt của phụ nữ, trẻ em tại Ngôi nhà Bình yên; hỗ trợ chị em chuẩn bị hồi gia hòa nhập cộng đồng, phần dư lại sẽ được tổ chức bán tại Cửa hàng tử thiện (Peace Shop) tại 20 Thụy Khuê, Hà Nội hoặc các hội chợ/ Gala sale. 
  • Chung tay đóng góp tài chính cho phụ nữ, trẻ em bị buôn bán, bị bạo lực tại Ngôi nhà Bình yên qua Tài khoản gây quỹ cho Ngôi nhà Bình yên :

Câu chuyện khác