Đồng hành cùng sự phát triển của Phụ nữ

Dịch vụ xã hội

Dịch vụ hỗ trợ xã hội toàn diện – trao quyền và nâng cao quyền năng cho phụ nữ, góp phần thực hiện mục tiêu bình đẳng giới

CWD hỗ trợ sự phát triển của phụ nữ bằng cách nâng cao quyền năng cho chị em . CWD đang cung cấp các dịch vụ hỗ trợ xã hội sau:

Ngôi nhà Bình yên

Đào tạo, nâng cao năng lực

Tư vấn, hỗ trợ khởi nghiệp

Hỗ trợ và tư vấn nghề

Hoạt động cộng đồng, thiện nguyện

Dịch vụ xã hội
Ngôi nhà Bình yên

Ngôi nhà Bình yên

Ngôi nhà Bình yên (PHS) cung cấp dịch vụ trọn gói miễn phí cho phụ nữ là nạn nhân bạo lực trên cơ sở giới (bạo lực gia đình, bị mua bán trở về, xâm hại tình dục…) về nơi ăn ở an toàn, trợ giúp pháp lý, hỗ trợ tâm lý, kỹ năng sống và định hướng nghề nghiệp, can thiệp khủng hoảng, hỗ trợ hồi gia tái hòa nhập cộng đồng.

Đào tạo, nâng cao năng lực

Đào tạo, nâng cao năng lực

CWD nâng cao năng lực cho chị em thông qua rất nhiều hình thức đào tạo, tuyên truyền, cung cấp thông tin để từ đó các chị có đủ khả năng tự giải quyết các vấn đề, tổ chức cuộc sống và tạo sinh kế cho bản thân. CWD có các hình thức đào tạo, nâng cao năng lực:

Hỗ trợ và tư vấn dạy nghề

Hỗ trợ và tư vấn dạy nghề

Nâng cao quyền năng cho phụ nữ trong đó quyền năng về kinh tế là một ưu tiên mà CWD hướng tới. Với mục đích hỗ trợ chị em có nghề nghiệp tạo sinh kế, tự khởi sự và khởi nghiệp kinh doanh, CWD đã tập trung vào các hoạt động:

Hoạt động cộng đồng và thiện nguyện

Hoạt động cộng đồng và thiện nguyện

Với nhiệm vụ chính trị xã hội được Hội LHPN Việt Nam giao phó, CWD đã thực hiện rất nhiều hoạt động cộng đồng và thiện nguyện và luôn cố gắng dành ưu tiên lớn nhất cho những chị em bị bạo lực gia đình và yếu thế.

Tư vấn, hỗ trợ Khởi nghiệp

Tư vấn, hỗ trợ Khởi nghiệp

Nâng cao quyền năng cho phụ nữ trong đó quyền năng về kinh tế là một ưu tiên mà CWD hướng tới. Với mục đích hỗ trợ chị em có nghề nghiệp tạo sinh kế, tự khởi sự và khởi nghiệp kinh doanh, CWD đã tập trung vào các hoạt động:

Số người được tham vấn

9758

Số người được tham vấn

Số lượt được tham vấn

12863

Số lượt được tham vấn

Số người tạm trú NBY

1428

Số người tạm trú NBY

Số trẻ em tạm trú NBY

596

Số trẻ em tạm trú NBY

Tin tức